Referenties & Projecten

Het volgende overzicht toont slechts een beperkt aantal interessante en kenmerkende projecten en referenties met een korte inhoudelijke beschrijving. Voor overige referenties of meer specifieke informatie wordt verzocht contact op te nemen via ons contactformulier.
Implementatie van een lean maintenance management concept bij APP Perawang (Indonesië)

Projectduur: Maart 2015 - heden

Project headline:

Implementatie van een lean maintenance management concept en cultuur in een papierfabriek in Indonesië met ca. 30 papiermachines voor de productie van linerboard met focus op planning & scheduling van werk orders, preventieve onderhoudsplan ontwikkeling, SAP ERP/CMMS systeemoptimalisatie en reliability maintenance (RCM).

Implementatie van een lean maintenance management concept bij Liberty Paper (MN, USA)

Projectduur: Dec. 2014 - heden

Project headline:

Implementatie van een lean maintenance management concept en cultuur in een papierfabriek voor de productie van kopieerpapier in MN state (USA) met focus op planning & scheduling van werk orders, preventieve onderhoudsplan ontwikkeling, JDE CMMS systeemoptimalisatie en reliability maintenance (RCM).

Everris (NL)

2010 - 2014

Basic en detailed engineering van een energiebesparingsconcept voor een productielocatie voor meststoffen, waarbij restwarmte van de afgassen van 2 incineratoren (700 graden C) via warmtewisselaars en een absorptie koelmachine omgezet wordt in ijswater t.b.v. proceskoeling en daaruit resulterende capaciteitsverhoging.

Mayr-Melnhof Eerbeek (NL)

2011 - 2014

Basic en detailed engineering inclusief project management van een energiebesparingsconcept voor een papierfabriek voor de productie van vouwkarton t.b.v. de recuperatie van de restwarmte van een hoge-druk stoomketel d.m.v. een warmtenet voor lage-temperatuur verwarmingstoepassingen met als hoofdcomponenten: economiser 8 MW, diverse platen-warmtewisselaars 3 MW, rookgascondensor 2,5 MW, spiraal-warmtewisselaar 500 kW, ombouw ventilatie units en leidingnet 3 km. De rookgastemperaturen zijn dientengevolge afgenomen van 145 naar 45 graden C met een totale besparing op het aardgasverbruik van meer dan 2.500.000 Nm3/jr. Voor dit project zijn tevens WBSO en EIA subsidie aanvragen verzorgd en begeleid.

Papier- und Kartonfabrik Varel (D)

2014 - heden

Implementatie van een lean maintenance management concept en cultuur in een papier- en kartonfabriek (linerboard en vouwkarton) in Duitsland met focus op planning & scheduling van werk orders, preventieve onderhoudsplan ontwikkeling, Maximo CMMS systeemoptimalisatie, reliability maintenance (RCM) en operator driven reliability.

Training course China Pulp & Paper Association

2013

Verzorgen van een klantspecifieke training 'Effective Paper Machine Maintenance' in opdracht van Voith voor ca. 25  deelnemende Chinese papier en karton productiebedrijven met focus op kerncompetentie gebieden Maintenance, preventief en predictief onderhoud,  smering, uitlijning van walsen en componenten, wisselen van walsen, trillingen algemeen en pers sectie, RCM (reliability centered maintenance) en gramgewicht-variaties.

Shell Deutschland Oil (D)

2012 - 2013

Uitvoeren van een volledige RCM studie (reliability centered maintenance) voor een FGD rookgasreinigingsinstallatie (flue gas desulfurization) van een WKC van een raffinaderij ter identificatie en beschrijving van maatregelen binnen de volgende 4 categorieën: preventief onderhoud, aanschaf reservedelen, instructies en SOP's en re-design. De nadruk lag hierbij op CBM (condition based maintenance) maatregelen. In totaal zijn 94 failure modes vastgesteld voor 39 equipments met als resultaat 45 eenmalige maatregelen en 13 MEI maatregelen.

Eska Graphic Board (NL)

2012

Uitvoeren van een procesvariabiliteitstudie voor een papiermachine voor de productie van vouwkarton in opdracht van Siemens met als doel de 2-sigma waarde (gramgewicht en vocht) van het eindproduct te verbeteren i.v.m. het bereiken van garantiewaarden. Identificatie van verbeteringsmaatregelen op het gebied van verbeterde (lambda) tuning van regelkringen, optimalisatie regelstrategieën, elimineren afwijkingen en fouten in regelapparatuur (kleppen en opnemers) en procestechnologische verbeteringen.

Felix Schoeller (D)

2012

Energie audit volgens een hollistische benadering (20 generieke energiebesparingsgebieden) en aansluitend uitwerken van project executive sheets per besparingsmaatregel t.b.v. investeringsbeslissingen voor een papierfabriek voor de productie van foto en decor papier in Duitsland met een besparingspotentieel van ca. 20% van de totale energiekosten.

BASF (NL)

2010 - 2011

Implementatie van een lean maintenance management concept en cultuur in een chemische plant met focus op planning & scheduling van werkorders, preventieve onderhoudsplan ontwikkeling, SAP CMMS systeemoptimalisatie, reliability maintenance (RCM) en operator driven reliability.

Voestalpine (NL)

2008 - 2010

Implementatie van een lean maintenance management concept en cultuur in een automotive productie plant voor carrosserie pers- en assemblagedelen met focus op planning & scheduling van werk orders, preventieve onderhoudsplan ontwikkeling, Avantis CMMS systeemoptimalisatie, reliability maintenance (RCM) en operator driven reliability.

Coca-Cola (EUR)

2008 - 2010

Energie audit volgens een hollistische benadering (20 generieke energiebesparingsgebieden) voor ca. 10 bottling plants op diverse locaties in Europa van waaruit een software tool met measure toolbox en potentieel-kwantificering verder ontwikkeld is op basis van ca. 150 eerder geidentificeerde maatregelen, waarmee de resterende 80 plants online zijn geauditeerd zonder on-site bezoek.

Kraft Foods (EUR)

2009 - 2010

Energie audit volgens een hollistische benadering (20 generieke energiebesparingsgebieden) voor ca. 5 chocolade, koffie en koekjes productie plants op diverse locaties in Europa van waaruit een online questionnaire t.b.v. measure vaststelling en potentieel-kwantificering verder ontwikkeld is op basis van ca. 100 eerder geïdentificeerde maatregelen, waarmee de overige plants online zijn gepre-auditeerd zonder on-site bezoek.

Stork Technical Services (NL)
 
2007 - heden
 
Formulering en toewijzing van WBSO projecten waarbij meerdere lopende initiatieven op een slimme wijze zijn samengevoegd onder lange-termijn paraplu projecten, hetgeen tevens positief bijgedragen heeft aan de innovatie-ontwikkelingsstructuur en -opvolging binnen Stork.
Longview Fibre P&P (WA, USA)

2008 - 2009

Maintenance performance audit voor een maintenance afdeling bestaande uit 450 medewerkers voor een papierfabriek (liner board) met 12 papiermachines in Washington state gevolgd door een een implementatiebegeleiding van planmatige werkorder afwikkeling (planning & scheduling), preventieve onderhoudsplan ontwikkeling en reliability maintenance (RCM).

Mayr-Melnhof (NL)

2007

Energie audit volgens een hollistische benadering  (20 generieke energiebesparingsgebieden) voor ca. 10 papierfabrieken (vouwkarton) op diverse locaties in Europa met focus op standardisatie van maatregelen en besparingspotentieel tussen 10 en 30% van de totale energiekosten.