Training & workshops

Kleinschalig, interactief en persoonlijk

Als derde pijler vormen de geavanceerde, vakinhoudelijke trainingen, opleidingssessies en workshops van Q-Proc het verlengstuk van onze 3 expertise-gebieden Maintenance, Energie en Operational Excellence. De trainingen en workshops die we organiseren zijn véél meer dan een statisch programma van theoretische lezingen en voordrachten. We bieden een combinatie van toegespitste, gebalanceerde en actuele onderwerpen met praktische en ervaren coaches en trainers (gemiddeld 2 á 3 per meer-daagse cursus) en discussieforums, workshops, case studies en groepssessies, waarbij een kleinschalige, interactieve en persoonlijke atmosfeer centraal staat. Het cursusmateriaal bestaat uit basistheorie, praktische en hands-on ervaringen en voorbeelden uit diverse industrieën, direct toepasbare vuistregels en wetten, benchmarking cijfers en visuele hulpmiddelen zoals tekeningen, principeschetsen, grafieken en foto’s.

 

Actuele training-onderwerpen
  • Maintenance excellence
  • Operational excellence
  • Proces- en productvariabiliteit
  • Framework en structuur voor energiereductie
  • Effectief inkoop management
  • Environmental, health, security & safety 

 Advanced training courses and workshops

 

Klant- en deelnemerspecifiek

Tijdens de cursussen en workshops wordt er veel aandacht gegeven en tijd besteed aan de specifieke problemen en vragen van alle deelnemers of cursisten. Op verzoek kunnen wij ook klant-specifieke en speciaal afgestemde cursussen voor U samenstellen. De cursus- of workshopduur varieert tussen 1 á 2 dagen en enkele weken afhankelijk van onderwerp(en), doelgroep en gekozen methodiek.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie m.b.t. verdere details, mogelijkheden en kosten kunt U contact met ons opnemen.

 

 

Wat wij bieden

 

Referenties & Projecten

Referenties & Projecten
Het volgende overzicht toont slechts een beperkt aantal interessante en kenmerkende projecten en referenties met een korte inhoudelijke beschrijving. Voor overige referenties of meer specifieke informatie wordt verzocht contact op te nemen via ons contactformulier.