Subsidiebemiddeling

Onderscheid door sterke procestechnologische basis en expertise

De vierde pijler onder onze organisatie bestaat uit het verzorgen van en bemiddelen in (fiscale) subsidie aanvragen voor innovatieve projecten voor klanten – betreffende WBSO, RDA, EIA en/of ETS – waarbij we ons onderscheiden van concurrenten door onze sterke procestechnologische basis en expertise. Hiermee zijn we in staat om zeer resultaatgericht en op effectieve wijze subsidie aanvragen op te stellen met een grote kans op toekenning en met minimale tijdsinspanning aan de zijde van de klant. Door onze technisch-kritische invalshoek en benaderingsfocus gericht op bedrijfsstrategische-ontwikkelingsdoelstellingen, blijken we iedere keer weer in staat om het innovatieve karakter te herkennen en te beschrijven van reeds lopende activiteiten welke in eerste instantie niet als zodanig worden beschouwd door de bedrijven zelf.

 

Dienstverlening en verrekeningsmodel

De dienstverlening van Q-Proc bestaat uit het voorbereiden, opstellen, indienen, begeleiden, afwikkelen en tussentijds rapporteren van (fiscale) subsidieaanvragen. Q-Proc onderscheidt zich hierbij duidelijk van andere subsidiebemiddellingbureaus door een intensieve en taakgerichte begeleiding van de bij te houden uren- en projectadministratie ná de toekenning van de subsidie. Op regelmatige peilmomenten met een interval van ca. 2 maanden wordt de voortgang en status van deze uren- en projectadministratie samen met de klant getoetst en waar nodig bijgestuurd.

Als verrekeningsmodel wordt hierbij doorgaans een ‘no-cure-no-pay’ inspanningsverrekening gehanteerd. Indien een subsidie aanvraag niet wordt gehonoreerd, wordt géén vergoeding in rekening gebracht bij de klant door Q-Proc.

 

WBSO, RDA en EIA programma's

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development (R&D) compenseert. De Research en Development Aftrek (RDA) compenseert voor de gemaakte kosten en uitgaven van R&D. Technologische vernieuwing is van groot belang. De concurrent zit niet stil. Als u uw proces innoveert of technisch nieuwe producten of programmatuur ontwikkelt, dan kan de WBSO / RDA u daarbij helpen.

Investeert u in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan komt het in aanmerking. We kunnen jaarlijks voor uw bedrijf een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie m.b.t. verdere details, mogelijkheden en kosten kunt U contact met ons opnemen.

 

 

Wat wij bieden

 

Referenties & Projecten

Referenties & Projecten
Het volgende overzicht toont slechts een beperkt aantal interessante en kenmerkende projecten en referenties met een korte inhoudelijke beschrijving. Voor overige referenties of meer specifieke informatie wordt verzocht contact op te nemen via ons contactformulier.